Коледж здійснює підготовку молодших фахових бакалаврів на денну та заочну форму навчання на базі 9 та 11 класів за наступними спеціальностями:

АГРОНОМІЯ
Кваліфікація: агротехнік
Термін навчання:
4 роки (на базі 9 класів)
3 роки (на базі 11 класів)
Підготовка спеціалістів за даною спеціальністю розпочалась в 1920 році. Готувались агрономи-селекціонери, агрономи-рільники, в даний час агрономи-насіннярі. Оснащена матеріальна база по підготовці агрономів-насіннярів. Навчально-дослідне господарство займається вирощуванням супер-еліти, еліти та І репродукції основних зернових культур та селекцією і насінництвом кукурудзи. Використовується база та залучаються до навчального процесу науковці Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла, професорський склад Білоцерківського національного аграрного університету.
Поряд з фаховою підготовкою студенти можуть одержати такі виробничі професії: 
тракторист-машиніст;
квіткар;
овочівник;
бджоляр;
лаборант-насінняр.
АГРОНОМІЯ. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ВЕДЕННЯ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Термін навчання:
4 роки (на базі 9 класів)
3 роки (на базі 11 класів)
Провідною спеціальністю на відділенні є „Організація і технологія ведення фермерського господарства", перший випуск спеціалістів з якої відбувся у 1997 році. Технолог - організатор сільськогосподарського виробництва одержує теоретичну і практичну підготовку з рослинництва, тваринництва, переробки сільськогосподарської продукції, механізації та електрифікації с/г виробництва, основ будівництва, економіки, організації і управління фермерським господарством. За період навчання студенти набувають робітничих професій: водій автомобіля категорії "В", "В і С"; оператор ветеринарної обробки тварин. Випускники спроможні заснувати і вести фермерське господарство, а також працювати в с/г підприємствах різних типів та форм власності на посадах бригадира рільничої та комплексної бригад, завідуючого відділом та фермою, на агрономічних та зоотехнічних посадах.
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
Кваліфікація: технік-технолог з переробки продукції тваринництва
Термін навчання:
4 роки (на базі 9 класів)
3 роки (на базі 11 класів)
Спеціаліст підготовлений для організаційно-управлінської діяльності, яка пов’язана з технологіями утримання, відтворення, виробництва і первинної продукції тваринництва. Поряд з набуттям кваліфікації техніка-технолога з виробництва та переробки продукції тваринництва, одержує робітничі професії:
оператор штучного осіменіння с/г тварин;
бджоляр;
тракторист-машиніст
Здатний виконувати професійну роботу на посадах:
керуючого фермою;
завідувача підсобного виробництва;
зоотехніка;
техніка з племінної справи;
заготівельника тваринницької продукції;
техніка-лаборанта;
техніка технолога;
обліковця.
МЕНЕДЖМЕНТ
Кваліфікація: помічник керівника виробничого підрозділу
Термін навчання:
3 роки 5 місяців (на базі 9 класів)
2 роки 5 місяців (на базі 11 класів)
Підготовка фахівців за спеціальністю «Організація виробництва» напряму підготовки «Менеджмент організацій» розпочалася з 1997 року. Спеціалісти отримують економічну та технологічну підготовку, знання з обліку та аналізу виробництва, з менеджменту та маркетингу. Набувають уміння застосовувати ці знання для прийняття найбільш ефективних управлінських рішень з використанням сучасної комп’ютерної техніки. Матеріальна база технікуму та кадрове забезпечення навчального процесу відповідають вимогам Міністерства освіти та науки по підготовці спеціалістів з вищою освітою за І рівнем акредитації. Випускники технікуму за спеціальністю «Організація виробництва» можуть працювати керівниками виробничих підрозділів, очолювати кадрові служби підприємств та організацій, займатись постачальницько–збутовою діяльністю,  працювати на економічних посадах.
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК
Кваліфікація: молодший спеціаліст з фінансів і кредиту
Термін навчання:
3 роки (на базі 9 класів)
2 роки (на базі 11 класів)
Необхідність відкриття у 2003 році спеціальності „Фінанси" була обумовлена гострою потребою регіону у фахівцях фінансових спеціальностей в умовах реформування фінансово-кредитної і податкової системи України, переходу на нові стандарти бухгалтерського обліку. Навчаючись за освітньо-кваліфікаційним рівнем „молодший спеціаліст", студенти здобувають ґрунтовні знання з економіки, бухгалтерського обліку, податків і оподаткування, фінансів підприємств, фінансування і кредитування, банківської справи, ревізії та контролю діяльності підприємств. Вони набувають навиків застосування комп'ютерної техніки в бухгалтерському обліку. Наші випускники можуть працювати на посадах бухгалтера, аудитора, ревізора, касира в фінансових управліннях, державних податкових інспекціях, контрольно-ревізійних службах, відділах місцевих державних адміністрацій та інших фінансових організаціях та установах.
АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
Кваліфікація: механік
Термін навчання:
4 роки (на базі 9 класів)
3 роки (на базі 11 класів)
Механік готується до роботи на посадах: механік автомобільної колони (гаража), механік з ремонту транспорту, технік-конструктор, механік виробництва і т.д.

До послуг студентів:
 • гуртожиток;
 • бібліотека;
 • предметні гуртки;
 • гуртки художньої самодіяльності;
 • спортивні секції.

На базі коледжу можна додатково набути робітничих професій:

 • «Водій категорій В», «В,С»;
 • «Тракторист-машиніст с/г виробництва»;
 • «Лаборант-насінняр»;
 • «Оператор штучного осіменіння с/г тварин і птиці»;
 • «Слюсар з ремонту сільськогосподарської техніки та устаткування»;
 • «Помічник керівника»;
 • «Оператор комп 'ютерного набору»;

Випускники ПТУ, що мають спеціальності «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» та «Слюсар з ремонту автомобілів», вступають за результатами фахової співбесіди.
Вступники, які мають диплом молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста або магістра, мають право вступити на іншу спеціальність (напрям підготовки) за результатами фахової співбесіди на контрактну форму навчання.

Назва навчального закладу:Відокремлений структурний підрозділ "Маслівський аграрний фаховий коледж
ім. П.Х. Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету"
Name of educational institution:Separated Structural Unit P.Kh.Garkavyi Maslivka Agrarian Professional College of Bila Tserkva National Agrarian University
Адреса:08850 Київська область, Обухівський район с.Маслівка вул. Незалежності 66
Address:66, Nezalezhnosti street Maslivka Obukhiv district Kyiu region
Телефони приймальної комісії:(04574)3-33-21, 0964782410, 0683304592
Телефони для довідок:(04574) 3-33-21; 3-33-34; 0684725678
Контактна особа:0987959937 (Вікторія Вадимівна)
Електронна пошта:matbnau[at]ukr.net