Реєстрація для участі в НМТ
http://my.testportal.gov.ua/registration/nmt/

Пам’ятка першокурснику

Пам’ятка першокурснику
ВСП "Маслівський аграрний фаховий коледж ім. П.Х.Гаркавого
Білоцерківського національного державного університету"

Навчальний процес у навчальному закладі тісно пов’язаний з самостійною роботою студента у бібліотеці. Користувачі обслуговуються у читальному залі та абонементі. Вони мають змогу здійснювати пошук за допомогою традиційних складових довідково-бібліографічного апарату (ДБА): систематичного та абеткового каталогів, предметно-алфавітного покажчика та папок, що містять змісти всіх підручників та посібників з відповідних дисциплін, студент повинен уважно вивчити вміст папки з потрібної йому дисципліни та скласти список потрібної літератури з вказанням автора, назви та року видання необхідного йому документу.

Основою для довідково-бібліографічного обслуговування користувачів з пошуку матеріалів у періодичних виданнях є систематична картотека статей (СКС). Картотеки існують як в традиційному вигляді, так і в електронному. Система картотек дає можливість читачам одержати вичерпну інформацію про публікації в періодичних виданнях.

В абонементі студенти мають право вибрати потрібну їм літературу для тривалого користування і повинні повернути її в зазначений термін. В разі порушення терміну повернення літератури, користувачі обслуговуються тільки в читальних залах.

У читальному залі є примірники всіх книг фонду бібліотеки, з якими Ви можете працювати.

Запам’ятайте
основні правила користування  бібліотекою
ВСП "Маслівський аграрний фаховий коледж ім. П.Х.Гаркавого
Білоцерківського національного державного університету"

1. Обслуговування студентів ведеться виключно за наявності будь-якого документу (студентського квитка, залікової книжки).

2. При одержанні книг і журналів в бібліотеці користувач повинен переглянути їх, і в разі виявлення яких-небудь дефектів, повідомити про це працівника бібліотеки.

3. Користувач бібліотеки зобов’язаний вчасно повертати літературу в бібліотеку.

4. При втраті або псуванні книги користувач зобов’язаний повернути до бібліотеки таку ж книгу, або замінити її іншою , яку можна визнати за рівноцінну.

Запис у бібліотеку здійснюється при пред’явленні документу (студентського квитка або залікової книжки) на підставі заяви-анкети про реєстрацію користувача.