21 лютого 2018 року відбулося відкрите заняття викладача Почтар Наталії Іванівни з дисципліни «Світова література» на тему: «Гімн незалежності людського духу». Філософсько-символічний зміст повісті-притчі Ернеста Хемінгуея «Старий і море».

Заняття-занурення було проведено в групі І курсу спеціальності «Менеджери», «Фінанси, банківська справа і страхування». Почтар Н.І. продемонструвала методику використання технологій вітагенного навчання при викладанні світової літератури. Заняття спрямоване на формування у студентів потреби у придбанні знань, толерантності у навчальних взаємодіях, вихованні духовної стійкості, сили волі, гуманістичного ставлення до навколишнього світу.