Використання

Google-сервісів в освітньому процесі

20 березня 2018 року викладачі Маслівського аграрного коледжу ім.П.Х.Гаркавого Колісник Олеся Іванівна, Дідковська Тетяна Анріївна та Пилипенко Ніна Петрівна стала учасниками семінару – тренінгу «Використання Google-сервісів в освітньому процесі». Вони мали змогу познайомитись з педагогічними аспектами реалізації ресурсно орієнтовного навчання в освітньому закладі та набути практичних навиків роботи в інтерактивному освітньому середовищі інструментами Google-сервісів. Зокрема:

- е-тестування студентів на основі застосування ефективних тестових завдань;

- формування цілісної картини дисципліни (теми) тощо за допомогою інтелект-карт;

- створення інтерактивних вправ у LearningApps;

- організація, проведення та аналіз опитування у Kahoot;

 - веб-квести.