11 квітня 2018 року у Маслівському АК ім. П.Х. Гаркавого Білоцерківського НАУ був проведений незалежний замір знань студентів спеціальності «Виробництво і переробка продукції тваринництва» для визначення рівня підготовки майбутніх фахівців.

З метою забезпечення об’єктивності та прозорості даного моніторингу замір знань студентів проводився у формі дистанційного комп’ютерного тестування через Інтернет  в режимі on-line з відповідним відеоспостереженням за процесом зі сторони контролюючих органів. Комп’ютерна програма із  понад 1000 запитань і завдань дисциплін професійної підготовки кожному студентові вибирала 60 завдань. При проведенні комп’ютерного тестування присутність викладачів коледжу була повністю обмежена.

Основним завданням незалежного дистанційного тестування було виявлення досягнень і недоліків у навчальному процесі, аналіз об’єктивності оцінювання знань студентів, визначення рейтингу коледжу серед інших аграрних ВНЗ України.

З результатами тестування можна ознайомитись на сайті www.agroosvita.com.