Прийшла весна, а разом з нею і перші весняні сільськогосподарські роботи в полі. Не стоїть осторонь і Маслівський аграрний коледж ім.П.Х.Гаркавого Білоцерківського НАУ, для студентів спеціальностей «Агрономія» та «Організація і технологія ведення фермерського господарства» розпочались практичні заняття, пора навчальних та технологічних практик. Адже зараз саме час набути виробничих навичок на базі навчального-дослідного господарства та колекційно-дослідному полі коледжу.

Навчальний заклад тісно співпрацює з Миронівським інституту пшениці ім.В.М.Ремесла, а в цьому році співпраця перейшла на вищий рівень – науково-дослідний. Була започаткована перша науково-дослідна робота на тему: «Гібридизація пшениці і ячменю», а саме те, що студенти ІІІ і ІV курсів спеціальності «Агрономія» будуть формувати уміння і практичні навички по техніці схрещувань озимих пшениці та ячменю, оволодівати технікою кастрації суцвіть колоса, а також вчитись запилювати різними методами. Для вихідного посівного матеріалу Миронівським інститут пшениці були надані селекційні сорти цих культур. Перша посівна кампанія озимих сортів була посіяна ще восени, а ділянки з ярими висіяні з початком весняної, 18 квітня, на колекційно-дослідному полі коледжу.

Керівниками наукової роботи є викладачі коледжу, які проводять навчальну практику з дисципліни «Селекція і насінництво сільськогосподарських культур» Пахович Наталія Марківна і Капленко Світлана Миколаївна. Науковим представником від Миронівського інституту пшениці ім..В.М.Ремесла, який надавати першу консультаційну допомогу в роботі, є заступник директора з наукової роботи – кандидат сільськогосподарських наук Гудзенко Володимир Миколайович.

Посівна кампанія ярих зернових культур – селекційних сортів пшениці і ячменю

Перевірка та налагодження роботи сівалки студентами групи ІІ курсу спеціальності «Агрономія»

Перший етап науково-практичної роботи – це знайомство з Миронівським інститутом пшениці ім..В.М.Ремесла

Пахович Наталія Марківна проводить практичне заняття для студентів спеціальності «Агрономія»

Закриття вологи на посівах озимої пшениці рано навесні