Підсумки виробничої переддипломної практики студентів спеціальності 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»

 

10 травня 2018 року студенти групи АД-14 (напрям підготовки 070106 «Автомобільний транспорт») прозвітували про проходження виробничої переддипломної практики (керівник практики – Пилипенко Ніна Петрівна, викладач технічних дисциплін).

Під час захисту звіті були присутні: заступник директора з навчально-виробничої роботи Коломієць  Володимир Миколайович та викладач технічних дисциплін Доник Микола Васильович.

Метою проходження переддипломної практики є як найповніше вивчення  виробництва, систематизація та узагальнення матеріалів для подальшого використання при дипломному проектуванні. Останнє здійснюється на базі  сучасних підприємств різних форм власності та господарювання.  

Індивідуальне виконання виробничих завдань на робочих місцях, обладнаних сучасною технікою, реалізація  службових обов’язків, дали можливість побачити та оцінити кожному студенту-випускнику рівень їх готовності до професійної діяльності.

При захисті доповідачі познайомили присутніх з особливостями роботи, поділилися враженнями та труднощами з якими зіткнулися. Кожен звітуючий спостерігав, аналізував досвід старших колег, намагався проявити креативність, самостійність, активність, інтерес і любов до майбутньої професії.

Таким чином, пройшовши виробничу переддипломну практику, студенти навчились формувати творчий дослідницький підхід до практичної діяльності, ознайомились зі специфікою роботи, закріпили теоретично набутий матеріал та поглибили знання, вміння та навички необхідні для майбутнього техніка-механіка.