30 січня 2019 року представники Білоцерківського національного
аграрного університету відвідали навчальний заклад. Декан
агробіотехнологічного факультету Хахула Валерій Семенович разом з
випускником Маслівського коледжу, а нині – студентським деканом –
Федорченко Миколою провели зустріч з студентами випускних груп
спеціальностей «Виробництво і переробка продукції рослинництва» та
«Організація і технологія ведення фермерського господарства».
Доцент кафедри менеджменту Микола Васильович Вихор зустрівся зі
студентами спеціальності «Організація виробництва».