Розпочався навчальний семестр в новому році в Маслівському аграрному
коледжі ім.П.Х.Гаркавого Білоцерківського НАУ, а група ВР-15 ІV курсу
спеціальності «Виробництво і переробка продукції рослинництва» 28 лютого
розпочала вивчати навчальну практику з Робітничої професії «Лаборант-насінняр».
Основним завданням практики є набуття знань і навиків з відбирання і
формування середніх проб для визначення посівних властивостей насіння, вміти
проводити інспектування сортових посівів та оформляти супровідну документацію
відповідно всіх етапів насінництва.
На першому занятті вступний інструктаж для студентів проводить та знайомить
з виробничими і службовими обов’язками досвідчений викладач агрономічних
дисциплін Пахович Наталія Марківна, а Капленко Світлана Миколаївна разом з
групою відібрала вихідні об’єднані проби для роботи в лабораторії.