Загальні збори трудового колективу

25 січня 2019 року відбулися загальні збори трудового колективу Маслівського АК БНАУ.

На розгляд зборів адміністрацією та профспілковим комітетом винесено наступний порядок денний:

1. Звіт директора Маслівського АК БНАУ за 2018 рік. Доповідає Пахович Н.М.

2. Звіт профспілкового комітету Маслівського АК БНАУ за 2018 рік. Доповідає Сєдова А.С.

3. Обговорення та прийняття проекту Колективного договору.

4. Довибори членів профкому.