Міжнародна науково-практична конференція

Міжнародна науково-практична конференція

20 жовтня викладачі Вакулік С.Л. і Шлапацька В.Г. брали участь в Міжнародній науково-практичній конференції «Реалізація потенціалу сортів зернових культур – шлях вирішення продовольчої безпеки», присвяченій 110-річниці від дня народження видатного вченого-селекціонера академіка Василя Миколайовича Ремесла – засновника і першого директора інституту, створеного в 1968 році на базі Миронівської селекційно-дослідної станції.

На конференцію зібрались науковці з багатьох науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів України, іноземні вчені – селекціонери з Болгарії та Казахстану, а також представники агрокомпаній та зерновиробники, адже проблеми врожайності та якості зерна насамперед позначаються на рентабельності рослинництва.

У своїх виступах науковці висвітлили гострі проблеми селекції пов’язаних з глобальними кліматичними змінами. Одним з головних напрямів селекції, окрім підвищення продуктивності, є стійкість до біотичних та абіотичних стресорів. Було також порушено болюче питання про засилля на українському ринку іноземних сортів, особливо у західних регіонах.