Реєстрація для участі в НМТ
http://my.testportal.gov.ua/registration/nmt/


"Завершилася навчальна практика з дисципліни «Бухгалтерськмй облік і звітність у комерційних банках» у студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування»"

Студенти групи ФБ-18, спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» під час проходження навчальної практики закріпили і поглибили одержані в процесі навчання уміння і навички майбутньої професії, набули особистих якостей спеціаліста згідно з кваліфікаційною характеристикою, систематизували і закріпили теоретичні знання способом самостійного виконання різних видів банківських операцій та їх обліку.

Найкращі результати по правильності і своєчасності виконання поставлених завдань показав підрозділ студентської групи під керівництвом Голубєвої Аліни.

Керівник практики: викладач економічних дисциплін Долинюк Г. В.