Переддипломна практика у студентів групи ФБ-19


З 18 по 30 квітня 2022 року студенти групи ФБ-19 (спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа

та страхування» проходять переддипломну практику, яка є обов’язковим завершальним етапом фахового

навчання студентів.

Студенти мають право проходити практику на підприємствах різних форм власності, у фінансових установах,

банках.

Цього складного року майже всі студенти групи проходять переддипломну онлайн-практику в «ПриватБанку».

Вона містить 10 теоретичних тестів та 5 практичних завдань.За результатами практики студенти отримують

Сертифікат- підтвердження.Керівництво практикою від навчального закладу здійснює викладач Долинюк Г.В

Інформацію про практику можна отримати за посиланням:https://practice.privatbank.ua/