Захист курсових робіт групи ФГ-18


06 червня відбувся захист курсових робіт групи ФГ-18 з дисципліни "Організація і планування діяльності

фермерського господарства",викладач - Макаренко Ю.М. Здобувачі освіти за спеціальністю "Агрономія",

спеціалізація "Організація і технологія ведення фермерського господарства" продемонстрували достатній

рівень володіння матеріалом через призму практичної підготовки отриманої на базі підприємств регіону.