"Проходження навчальної практики на сучасних СТО"

Практичне заняття з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів» та «Основи технології ремонтру»зі студентами групи АТ-19 спеціальності 274 "Автомобільний транспорт