Реєстрація для участі в НМТ
http://my.testportal.gov.ua/registration/nmt/

Захист кваліфікаційних робіт

Засідання екзаменаційної комісії по захисту кваліфікаційних робіт студентами спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» у Відокремленому структурному підрозділі «Маслівський аграрний фаховий коледж ім.П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету» відбувся протягом чотирьох днів (з 12.06.24 по 15.06.24)

До складу державної екзаменаційної комісії входили:

Голова: Січко Олександр Євгенійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри технічної експлуатації автомобілів та автосервісу автомеханічного факультету НТУ.

Члени ДЕК: Дідковська Тетяна Андріївна, завідувач відділенням «Організація виробництва», викладач ВСП «Маслівський аграрний фаховий коледж ім. П.Х. Гаркавого БНАУ».

Харченко Григорій Іванович, директор ФОП СТО «Дарина»

Вощан Володимир Григорович, голова ЦК, викладач ВСП «Маслівський аграрний фаховий коледж ім. П.Х. Гаркавого БНАУ».


В результаті захисту кваліфікаційних робіт, який відбувся в змішаному форматі. Студенти здобули освітньо-професійний ступінь фахової передвищої освіти фаховий молодший бакалавр спеціальність "Автомобільний транспорт". Освітньо-професійної програми: Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів.