Реєстрація для участі в НМТ
http://my.testportal.gov.ua/registration/nmt/


Спеціальність "Агрономія"


"Контроль за посівами озимої пшениці - 2024"

"Навчальна практика"Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва""

"Навчальна практика із дисципліни «Технологія заготівлі, зберігання сільськогосподарської продукції з основами переробки»"

"Закриття вологи 2024"

"Методика оцінки перезимівлі озимих зернових культур"

"Завершення навчальної практики "Робітнича професія "Лаборант-насінняр""

"Продовження навчальної практики "Робітнича професія"Лаборант-насінняр""

"Визначення показників якості насіння"

"Навчальна практика "Робітнича професія "Лаборант-насінняр""

"Виробнича технологічна практика.Оцінка якості лущення стерні"

"Збирання врожаю сої.Навчальна та виробнича практика"

"Визначення вологості насіння"

"Виробнича практика.Відбір середніх проб"

"Виробнича практика.Визначення біологічної врожайності кукурудзи"

"Виробнича технологічна практика - інспектування посівів сої"

"Гібридизація пшениці в Миронівському ІП ім.В.М.Ремесла НААН України"

"Весняні польові роботи"

"Сівба соняшнику - 2023"

"Виробнича переддипломна практика-2023"

"Початок польових робіт на колекційно-дослідному полі коледжу"

"Весняні польові роботи - 2023"

"Відкрите заняття з навчальної практики "Робітнича професія "Лаборант-насінняр""

"Виробнича технологічна практика "Польове інспектування посівів сої""

" Виробнича технологічна практика у студентів спеціальності 201 "Агрономія"

" Контрольне обстеження посівів озимини"

" Онлайн-лекція на тему :«Методологія створення комплексного екологічного полігону із поєднанням вегетаційного будиночка і ґрунтових ванн»

"Робітнича професія "Лаборант-насінняр", групи АГРО-18 "

"Навчальна практика з дисципліни: ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА "

"Продовження навчальної практики з робітничої професії "Лаборант-насінняр"

"Навчальна практика з робітничої професії "Лаборант-насінняр"

"Посівна кампанія на колекційно-дослідному полі"

"Посівна кампанія - 2021. Сіємо зернові злакові культури"

"Визначення біологічної урожайності кукурудзи"

"Виробнича технологічна практика. Визначення втрат при збиранні соняшнику"

"Вивчаємо сортові ознаки зернових злакових культур"

"Ландшафтний дизайн та озеленення"

"Виробнича технологічна практика у студентів ІV курсу спеціальності "Агрономія"

"Практичні заняття на колекційно-дослідному полі"

"Робітнича практика "Тракторист-машиніст сільського господарства"

"Практичне дослідження механічного складу грунту та його фізико-механічних властивостей"

"Оцінка стану рослин озимих культур після перезимівлі"

"Заняття із дисципліни "Екологія" зі студентами групи ФГ-19 (спеціальність «Агрономія» спеціалізація "Організація і технологія ведення фермерського господарства"

"Відбір монолітів - 2021"

"Навчальна практика з Робітничої професії "Лаборант-насінняр"

"Навчальна практика "Організація і планування діяльності фермерських господарств"

"Навчальна практика з Робітничої професії "Лаборант-насінняр"

"Навчальна практика "Організація і планування діяльності фермерських господарств"

"Навчальна практика з Робітничої професії "Лаборант-насінняр"

"Навчальна практика у студентів ІІІ курсу спеціальності "Агрономія"

"Виробнича технологічна практика. Посівна кампанія"

"Виробнича технологічна практика. Відбір середніх проб"

"Виробнича технологічна практика. Визначення оцінок якості лущення стерні"

"Польове інспектування сої на сортових ділянках колекційно-дослідного поля"

"Виробничо технологічна практика у групі ІV фермери"

"Практика з дисципліни: Технологія виробництва продукції рослинництва"

"Навчальна практика. Робітнича професія лаборант-насінняр"

"ВТП з рослинництва"

"Практика з плодоовочівництва"

"Практичне заняття з дисципліни «Кормовиробництво»"

"Практичне заняття з дисципліни "Технологія в галузях рослинництва"

"Виробнича технологічна практика в студентів IV курсу спеціальності "Агрономія", групи АГРО-17"

"Виробнича практика ФГ-17 і АГРО-16"