Реєстрація для участі в НМТ
http://my.testportal.gov.ua/registration/nmt/


Виробнича технологічна практика з Менеджменту

Циклова комісія економічних дисциплін забезпечує фахову підготовку молодих спеціалістів відділення Організація виробництва спеціальності «Менеджмент». Головна мета - підготувати фахівців, що мають глибокі знання в галузі економіки, менеджменту, бухгалтерської справи, фінансової системи. Глибокі знання, практичні навички забезпечує студентам проходження виробничої переддипломної практики з Менеджменту, яку проходять студенти 4 курсу під керівництвом викладача-методиста, спеціаліста вищої категорії – Макаренко Ю.М.

Виробнича технологічна практика триває протягом чотирьох тижнів. Протягом практики студенти знайомляться з організаційно-економічною характеристикою Маслівського аграрного коледжу ім. П.Х. Гаркавого, з роботою галузей рослинництва та тваринництва, вивчають діяльність переробних підрозділів, зокрема кормоцеху, первинної обробки молока та ін. Значна частина практики присвячена вивченню результатів діяльності та фінансового стану підприємства, питанням організації управління та роботи з кадрами.Інструктаж з техніки безпеки.

Як належить, практика починається з інструктажу по дотриманню правил техніки безпеки. Інструктаж по дотриманню правил техніки безпеки проводить інженер з техніки безпеки та охорони праці Приходченко І. А.

Зокрема, було проведено інструктаж з безпеки життєдіяльності студентів під час практики, під час групових поїздок, пішохідних екскурсій, пішохідного та дорожньо-транспортного руху студентів, з безпеки життєдіяльності студентів під час перебування у громадських місцях та ін.
Ірина Анатоліївна детально зупинилась на правилах охорони праці та техніки безпеки на всіх ділянках виробничої діяльності Маслівського коледжу і в рослинницькій галузі по періодах сільськогосподарських робіт і в тваринництві, при роботі на транспортних засобах та засобах механізації і т.д.
Особливу цікавість викликали питання використання протипожежних засобів на випадок виникнення пожежі у приміщеннях коледжу, елементи протипожежних щитів.

Приходченко І.А. звернула увагу на вимоги безпеки життєдіяльності при виникненні надзвичайної та аварійної ситуації.Вичаємо нашу історію.

Щоб вивчити сучасний стан розвитку нашого коледжу слід познайомитися зйого славетною історією, яка триває вже близько сторіччя. З цією метою студенти зустрілися із завідуючлю музею – Бережною Тетяною Іванівною, яка розповіла цікпаві етапи нелегкого життєвого шляху нашого навчального закладу.

Тетяна Іванівна розповіла про історію виникнення навчального закладу на основі старовинного маєтку, про першого директора – Іванова, про його велику мрію, яку він втілив у життя, про те, що у нас – у Маслівці був перший у Радянському Союзі інститут селекції і насінництва, про наших славетних випускників – академіків, науковців, селекціонерів, і невтомних трударів, які своєю працею прославляли ім`я Маслівського навчального закладу.
Студенти дізналися про історію створення нашого парку, про те що суди були привезені рослини і трави з усіх природних зон, про те що в нащому парку є рідкісні рослини, які занесені до Червоної книги. У нас є дерева – старожили, яких немає навіть у Київському ботанічному саду та багато цікавого чого ми ще не знали про нашу історію.

Як добре, що в маслівському коледжі є людина-ентузіаст, яка вивчила в архівах та зі слів старожилів села нашу історію, не дала їй підти у забуття. І ця інформація нам дуже потрібна на передодні знаменної дати – нашого 100-річчя!
Наступною сторінкою технолгічної практики була зустріч із заступником директора з виробничої діяльності – Коломійцем Володимиром Миколайовичем, який розказав про результати виробничої діяльності за 2019рік, про те що лише за рахунок зміни цінової політики держави наше господарство втратило більше ніж півтора мільйони гривеньта багато чого цікавого.Зустріч з директором коледжу

Важливим в роботі кожного керівника є вміння налагоджувати контакти, бути комунікабельним, вміти спілкуватися з людьми, вміти вести діалог, проводити бесіди, наради, збори, приймати виважені рішення та ін. Під час виробничої технологічної практики студенти мали можливість познайомитися з методикою проведення виробничої наради, яку проводила директор коледжу – Пахович Наталія Марківна.

Основний закон менеджменту стверджує, щоб слово керівника не розходилося з ділом. Основними функціями керівника є вміння визначити цілі, спланувати роботу, організувати виконання плану, мотивувати людей до сумлінної праці та контроль за роботою підлеглих. Щоб стати гарним керівником, слід оволодіти трьома складовими частинами менеджменту: засвоїти теорію керівництва, оволодіти мистецтвом управління та вміло використовувати досвід - кращі зразки управління.Вивчаємо роботу галузей рослинництва

Галуззю рослинництва керує агроном – Листуха Михайло Михайлович.
Зусрівшись із ним, студенти ознайомилися із робочими планами сільськогосподарських робіт, із технологічними картами по всіх культурах, які вирощуються у коледжі, із нормами ви робітку та розцінками на продукцію.

Михайло Михайлович ознайомив студентів із всіма видами сільськогосподарської техніки, яка використовується у рослинницькій галузі нашого господарства в різні пори року за періодами робіт.

Підчас виробничої переддипломної практики студенти працювали із завідувачем складським господарством Баришником Ігорем Миколайовичем.

Баришник І.М. ознайомив студентів із зберіганням та первинною переробкою продукції, її якістю та асортиментом у МАК ім. П.Х. Гаркавого Білоцерківського НАУ. Студенти ознайомилися із складським господарством, сільськогосподарською технікою. Особливу увагу було приділено питанням умов зберігання продукції.
Студенти побували у зерносховищах, де зберігається насіння соняшника, зерно кукурудзи, дізналися основні вимоги до температури зберігання, чистоти та вологості зерна.
Соя – цінна кормова культура. Після термічної обробки вона перемелюється і перетворюється ша соєвий шрот, який використ овується як білковий корм у тваринництві.

В результаті обробки насіння соняшника господарство має соняшникову макуху, яка також є дуже цінним кормом для тварин.
Баришник І.М. пояснив студентам технологію приготування силосу для тварин, які є на фермі коледжу.Вивчаємо роботу тваринницьких галузей

Зустріч із завідувачем ферми коледжу Володько Катериною Григорівною дала студентам всю наобхідну інформацію про тваринницьку галузь у Маслівськкому коледжі.

Володько К.Г. дала інформацію про штат працівників, показала умови утримання тварин, розказала про розпорядок дня на фермі, раціони годівлі, про те як відбувається весь технологґчний процес одержання прдукції на фермі. Студенти дізналися як працює молокопровід, як охолоджується та зберігається молоко у холодильнику до моменту його здачі на переробку.
Катерина Григорівна пояснила як відбувається рух поголівя з групи в групу, як складається відповідний документ – помісячний та річний оборот стада.

Студенти - майбутні менеджери, уважно слухають інформацію про роботу ферми ВРХ Маслівського Коледжу.

Крім ВРХ у коледжі також є галузь свинарства. Студенти мали можливість дізнитися про умови іх утримання та годівлі.

Зустріч їз завідувачем лабораторії тваринництва Скляренком Володимиром Юрійовичем пройшла плідно та цікаво.Вивчаємо роботу переробного підприємства

Щоб повніше мати уявлення про роботу переробних підрозділів була проведена екскурсія до ФОП «Педченка» с. Козин.
За час екскурсії студенти мали можливість поспілкуватися із сучасним підприємцем – фермером Педченком Генадієм Михайловичем. Він цікаво розповів про те як був створений його бізнес та відкрив секрети свого успіху.
Після цього Педченко Г.М. провів цікаву екскурсію по своєму підприємству з виробництва макаронних виробів, показавши всі етапи виготовлення продукції.

Головними рисами підприємця за словами Генадія Михайловича є порядність, оптимізм та віра в свої сили.

Можна було навіть скуштувати ще гарячий напівфабрикат.

Фото на згадку про цікаву екскурсію.Вивчаємо роботу планово-облікового відділу (бухгалтерія)

Під час роботи в бухгалтерії студенти мали можливість ознайомитися із складанням документації з виконання робіт, витрачання коштів, виробництва продукції, реалйзації та нарахування зарплати.

Бухгалтер Слива Поліна Василівна та економіст Дремлюга Марина Сегіївна передають свій досвід роботи майбутнім фахівцям. Головнийбухгалтер Бенедик Валентина Миколаївна ознайомила студентів із системою управління фінансовими ресурсами на підприємстві, із веденням бухгалтерського обліку, розробкою планових бюджетів, із методикою прогнозування цін та розрахунку показників.
Під час роботи у бухгалтерії коледжу студенти дізналися як повинен діяти менеджер у ризикових ситуаціях, які шляхи слід обрати для поліпшення фінансового стану підприємства.

Бухгалтер Москаленко Олена Марсівна дає пояснення методики нарахування стипендії для студентів коледжу.

Бухгалтер Москаленко Анна Олегівна поясннює як оцінити фінансовий стан і кредитоспроможність за даними аналізу фінансової звітності.Екскурсія до Миронівської РДА

Щоб дізнатися про роботу кращих підприємств Миронівського району та для зустрічі із Головою РДА було організовано екскурсію до районної райдержадміністрації. Крім того метою екскурсії було ознайомлення із функціональними обовязками менеджерів різних рівнів підлеглості на прикладі Миронівської РДА.Зустріч з головою Миронівської РДА Чорногодом Ігорем Івановичем

Чорногод Ігор Іванович приділив особливу увагу зустрічі із студентами Маслівського коледжу. У теплій, по-батьківськи приязній обстановці пройшла цікава бесіда із майбутніми фіхівцями в галузі менеджменту. Ігор Іванович розказав про свою приязнь та повагу до села, Маслівки, до маслівчан і до студентів Маслівського коледжу, бо сам є уродженцем села Маслівки і пов'язаний з ним назавжди. Він розповів про свій життєвий жлях, про сходинки карєрного росту, про досягнення Миронівщини, про проблеми над виріщенням яких треба працювати та про перспективи подальшого розвитку нашого району.

Фото на згадку про теплу, цікаву та плідну зустріч.Робота у відділі економічного розвитку Миронівської РДА

Сміленко Антон Юрійович, головний спеціаліст відділу економічного розвитку і торгівлі, цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, дав інформацію студентам про роботу передових господарств району.

Ознайомлення із структурою та складом підрозділів Миронівської РДА. З студентами працює головний спеціаліст відділу з питань управління персоналом Паришкура Алла Василівна.Робота у відділі агропромислового розвитку Миронівської РДА

У статистичному відділі Миронівської РДА.

Статистичний відділ подарував книгу:

У всіх позитивний заряд після екскурсії до райдержадміністрації.Аналіз ефективної роботи менеджера – підприємця

Екскурсія до магазину «Новий».

Екскурсія до магазину «Мішечок».Вивчення роботи Відділу кадрів.

Зустріч з начальником відділу кадрів Логою Л.А.Ознайомлення з питаннями ведення ділової документації та діловодства

Зустріч із секретарем – референтом Корх Вікторією ВадимівноюОзнайомлення з питаннями місцевого самоврядування в с. Маслівка

Зустріч з головою Маслівської сільської ради Клименком М.В. та секретарем.

Фото на згадку про зустріч