Зміст роботи циклової комісії агрономічних дисциплін

Зміст роботи циклової комісії агрономічних дисциплін

Зміст роботи циклової комісії визначається з урахуванням загальної методичної проблеми та конкретних завдань, що стоять перед навчальним закладом, і здійснюється за такими напрямами :

 1. Забезпечення виконання навчальних планів і програм дисциплін.
 2. Розгляд та обговорення планів роботи циклової комісії, індивідуальних робочих планів викладачів, планів роботи навчальних кабінетів (лабораторій) , предметних гуртків.
 3. Розробка й обговорення комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін.
 4. Своєчасне внесення змін і доповнень до навчальних програм дисциплін.
 5. Розробка та впровадження в навчальний процес заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу.
 6. Розробка методик викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, навчальної та виробничої практики, курсових робіт (проектів).
 7. Розробка і впровадження в дію заходів з питань удосконалення практичної підготовки студентів, вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи викладачів, надання допомоги викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю.
 8. Розробка методик, застосування комп’ютерних та інших сучасних технологій у навчальному процесі.
 9. Розгляд і обговорення підготовлених підручників, навчально-методичної літератури, навчальних програм дисциплін, методичних розробок, складання на них відгуків, рецензій.
 10. Підготовка, розгляд і обговорення екзаменаційних матеріалів для проведення вступних, семестрових екзаменів і державної атестації студентів, тематики та змісту курсових робіт (проектів) та іншої методичної документації для контролю знань студентів.
 11. Проведення педагогічних експериментів з питань педагогіки та методики викладання.
 12. Контроль та аналіз знань студентів і визначення єдиних критеріїв їх оцінки.
 13. Керівництво дослідною та науковою роботою, технічною творчістю студентів.
 14. Організація самостійної та індивідуальної роботи студентів.
 15. Організація та проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт студентів тощо.
 16. Організація індивідуальної роботи з обдарованими студентами.
 17. Проведення профорієнтаційної роботи.
 18. Сприяння працевлаштуванню випускників та зв'язок з ними.
 19. Проведення науково-практичних конференцій.
 20. Організація підвищення кваліфікації викладачів.
 21. Участь викладачів у професійних конкурсах «Кращий викладач року», «Кращий куратор року», «Кращий завідувач навчального кабінету (лабораторії)» тощо.
 22. Участь у виховній роботі студентів.
ПЛАН
роботи циклової комісії
агрономічних дисциплін
на 2016 -2017 н.р.
Зміст заходів Термін виконання Виконавці
 1. Підсумки і аналіз роботи ц/к на 2015-2016 н.р.
 2. Розгляд та обговорення:
  • плану роботи циклової комісії;
  • тематичних планів;
  • планів гурткової роботи;
  • планів роботи кабінетів;
  • робочих навчальних програм.
 3. Ознайомлення з педагогічним навантаженням.
 4. Розгляд графіків проведення: а)відкритих занять; б)директорських контрольних робіт.
Серпень Голова ц/к,
викладачі,
адміністрація
 1. Огляд комплексу методичного забезпечення.
 2. Обговорення навчально-методичних матеріалів для подачі в НМЦ
Вересень Голова ц/к,
викладачі,
Лозінський Б.М.
 1. Огляд комплексу методичного забезпечення.
 2. Обговорення навчально-методичних матеріалів для подачі в НМЦ
Вересень Голова ц/к,
викладачі,
Лозінський Б.М.
 1. Відзначення пам’ятних дат і ювілеїв в 2016 р. – Міжнародна науково-практична конференція присвячена 150 річчю від дня народження видатного вченого-агробіолога професора С.Л.Франкурта (1856-1954).
 2. Обговорення організації і участі в проведенні виховних заходів за професійним спрямуванням.
Листопад Голова ц/к,
Шлапацька В.Г.
 1. Активізація навчального процесу за допомогою інноваційних технологій та інтерактивних методів у викладанні агрономічних дисциплін
 2. Підсумки навчально-виховного процесу.
Грудень Вакулік С.Л.,
Куратори,
викладачі
 1. Моніторинг навчального процесу як шлях підвищення якості навчання
 2. Роль методичної роботи у підвищенні рівня професійної підготовки викладача
Січень Голова ц/к,
Куратори,
викладачі
 1. Застосування ігрової моделі під час контролю знань з технології зберігання і переробки с.-г. продукції
 2. Вибір професії – крок у майбутнє
Лютий Шлапацька В.Г.
Борисенко С.П.
 1. Тестовий контроль, його можливості, місце в навчальній роботі
 2. Організація та робота колекційно-дослідного поля
Березень Пахович Н.М.
Лозінський Б.М.
 1. Тиждень циклової комісії агрономічних дисциплін
 2. Сучасні вимоги до молодшого спеціаліста з напрямку підготовки «Виробництво і переробка продукції рослинництва» і «Організація і технологія ведення фермерського господарства»
Квітень Голова ц/к,
виклалачі,
Листуха М.М.
 1. Організація роботи педагогічного колективу з питань працевлашування
 2. Професійне тестування випускників навчального закладу
Травень Вакулік С.Л.,
Голова ц/к,
Викладачі
 1. Обговорення та оцінка конкурсних матеріалів представлених на виставку до НМЦ
 2. Роль практичного навчання у підвищенні рівня професійної підготовки студентів
Червень Голова ц/к,
Викладачі,
Пахович І.Л.
 1. Підсумки навчально-виховної роботи за ІІ семестр 2016-2017н.р.
 2. Про виконання планів роботи ц/к, кабінетів, гурткової роботи
Липень Голова ц/к,
Викладачі