Циклова комісія агрономічних дисциплін

Пахович Наталія Марківна

Викладач дисципліни «Агрохімія», має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», відмінник освіти України, директор Маслівського аграрного технікуму

За час роботи у навчальному закладі викладач зарекомендувала себе як висококваліфікований, відповідальний, принциповий і вимогливий педагог. Заняття проводить на високому методичному рівні, застосовує інноваційні форми і методи навчання. Володіє широким спектром стратегії навчання, уміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї. Забезпечує високий рівень викладання дисциплін відповідно до навчальних графіків та програм з дотриманням вимог Державного стандарту освіти. Є постійним учасником конференцій, семінарів, нарад, круглих столів, на яких піднімаються питання сучасної освітньої підготовки молодшого спеціаліста.
Основною метою своєї педагогічної діяльності вбачає: «Закріплення студентами теоретичних знань та оволодіння професійними практичними навичками, які вони будуть використовувати у своїй професійній діяльності, як компетентні фахівці в галузі рослинництва».
Досвідчений і талановитий викладач, досконалий знавець своєї справи. Людина, яка створила себе сама, маючи наполегливий характер і організаторські здібності, зуміла піднятися від посади вихователя до керівника навчального закладу. Своєю працею сприяє реалізації позитивного іміджу навчального закладу. В колективі користується беззаперечним авторитетом, вихована, освічена, комунікабельна, толерантна, справедлива, завжди підтримує сімейні цінності.

Погорєлова Галина Миколаївна

Викладач дисципліни «Ботаніка», «Фізіологія рослин», має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», заступник директора з навчальної роботи, нагороджена Грамотою Міністерства аграрної політики та продовольства України, отримує другу вищу освіту (НУБіП, Агрономія)

Висококваліфікований педагог і спеціаліст, яка прекрасно володіє методиками викладання своїх дисциплін, постійно працює над професійним розвитком майбутнього фахівця – спеціаліста в своїй галузі агрономічного напряму.
Галина Миколаївна використовує інноваційні та дослідницькі методи навчання, користується інформаційними технологіями, що сприяє забезпеченню умов для розвитку індивідуальних здібностей студентів, реалізації творчого підходу до вирішення проблем, самостійності планувати, організовувати й контролювати свої знання та дії.
Особливого значення надає вирішенню такої проблеми в навчальному закладі, як: «Позитивний творчий підхід до організації навчального процесу, підвищення ефективності і результативності занять».
Галина Миколаївна є цілеспрямованою, вихованою, врівноваженою і спокійною, вмілий керівник і організатор, у спілкуванні з колегами додержується педагогічної етики. Завжди з посмішкою на обличчі.

Пахович Ігор Леонідович

Викладач дисципліни «Кормовиробництво», має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», завідувач навчально-виробничою практикою

Висококваліфікований та досвідчений викладач, який вільно володіє навчальним матеріалом, методикою викладання, активно впроваджує максимальну самостійність учнів, вміє лаконічно, образно і виразно подати матеріал, аргументувати свою позицію. Ігор Леонідович досягнув високого професіоналізму в роботі, систематично використовує передовий педагогічний досвід, надає практичну допомогу іншим педагогічним працівникам, є керівником і вмілим організатором навчально-виробничої практики в технікумі. Пахович І.Л. створив власні методичні розробки, які активно використовуються на заняттях: «Робочий зошит для лабораторно-практичних занять з дисципліни «Кормовиробництво», «Наскрізні програми з навчальної, технологічної і переддипломних практик».
Працює над проблемою, і не одною, виробничого підрозділу навчально-дослідного господарства технікуму: «Основна задача навчально-виробничого комплексу, координація діяльності та розв’язання спільних завдань і створення сприятливих умов для ефективного використання матеріально-технічної бази виробництва».
Ігор Леонідович є вихованим і освіченим, життєрадісним і позитивним, має прекрасне почуття гумору, користується повагою колег і студентів.

Вакулік Світлана Леонідівна

Викладач дисципліни «Технологія вирощування продукції рослинництва», має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», завідуюча технологічним відділення

Досвіченний викладач, яка виявляє високий рівень теоретичних та практичних знань з дисципліни, що викладає. Має високий рівень педагогічної та методичної підготовки, вдало використовує методи, які дають змогу залучити студентів до активної розумової діяльності, самостійності у вирішенні виробничих завдань. Вдало використовує знання методів навчання (бесіда, розповідь, лекція, дослідницький метод, метод рейтингу, незалежних характеристик, проблемний метод) на власних заняттях.
Разом з тим Вакулік С.Л. переймається проблемами кожного студента технологічного відділення, яке вдало очолює вже четвертий рік. Критично відноситься до своєї професійної компетентності.
Працює над вирішенням проблеми: «Кращий відеоресурс сучасних ресурсо- і енергозберігаючих виробничих технологій вирощування сільськогосподарських культур».
Світлана Леонідівна є доброзичливою, тактовною, поміркованою, вихованою і освіченою, критично відноситься до своєї професійної компетентності, принципова у вирішенні питань кожного студента технологічного відділення, користується авторитетом у колег, студентів та їх батьків.

Шлапацька Валентина Григорівна

Викладач дисципліни «Технологія переробки та зберігання продукції рослинництва», має кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії», виконує обов’язки секретаря педагогічної ради, отримує другу вищу освіту (ЖНАУ)

Високопрофесійний викладач, яка має досвід роботи з формування мотивації студентів до вивчення своєї дисципліни, забезпечує високий рівень викладання. На високому рівні використовує навчально-методичні комплекси з дисципліни та практики навчального плану. Активно працює над створенням робочого зошита з лабораторно-практичних занять з дисципліни «Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва» для студентів ІІІ-ІV курсів спеціальності «Виробництво і переробка продукції рослинництва»
Багато уваги приділяє роботі куратора. Вміє знаходити найбільш важливі сучасні методики у виховній роботі з групою, спрямовуючи їх для розширення світогляду, здібностей та обдарувань у студентів. Працює над проблемою: «Адаптування студентів в навчальному процесі, враховуючи їх індивідуальні особливості та рівень розвитку».
До роботи Валентина Григорівна ставиться серйозно і відповідально. Постійно підвищує свій професійний рівень. Визначається загальною культурою. Спокійна, ввічлива, доброзичлива у відношеннях з колегами та студентами, порядна, вимоглива до себе, принципова. Користується повагою викладачів, співробітників та студентів технікуму.

Борисенко Світлана Петрівна

Викладач дисциплін «Ботаніка і фізіологія рослин», «Землеробство з основами ґрунтознавства», має кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»

Досвідчений і професійний викладач, яка проводить заняття на високому методичному рівні, добре знає дисципліни, які викладає, володіє достатнім рівнем професійних знань в агрономії, і це зрозуміло адже вона із знаменитої династії агрономів «Борисенків». Під час заняття Світлана Петрівна використовує ефективні методи і прийоми навчання, вдало поєднує елементи традиційних та інноваційних методик вивчення своїх дисциплін. Викладач є керівником гуртка «Природознавець».
Принцип професійної діяльності Борисенко С.П.: вчити всіх студентів на занятті, вчити кожного з них вчитися, зацікавити їх своїм предметом, дати ґрунтовну професійну підготовку.
Світлана Петрівна постійно поглиблює свої знання, стежить за новинками літератури, використовує передову методику навчання та виховання підростаючого покоління. Вихована, спокійна, працьовита та наполеглива, відзначається загальною культурою і моральними якостями. Користується авторитетом серед колег та студентів і їх батьків.

Листуха Михайло Михайлович

Викладач дисципліни «Плодоовочівництво», має кваліфікаційну характеристику «спеціаліст», агроном навчально-дослідного господарства

Молодий, енергійний, працьовитий і водночас вже професійно обізнаний викладач, на педагогічну ниву став не так давно, але вже проявив себе як викладач, який постійно зорієнтовує студентів до вирішення поставлених задач у виробничих умовах. Може надати будь-яку інформацію, що стосується сучасних новітніх технологій вирощування сільськогосподарських культур, новинками в галузі рослинництва, тенденціями розвитку аграрного ринку. В своїй роботі дотримується такого принципу: «Вивчена теорія – це добре, але ще краще вміти застосувати отримані знання в виробничих умовах».
Листуха М.М. досягнув певного професіоналізму в своїй роботі, на заняттях використовує новітні інноваційні методи навчання та вміло користується інформаційними ресурсами, є слухачем Школи молодого викладача.
Михайло Михайлович відзначається як вмілий молодий спеціаліст, спокійний, зосереджений, дружній та вихований, є принциповим у вирішенні виробничих питань, користується авторитетом у колег, підлеглих та студентів.

Кочмарський Валентин Сергійович

Викладач дисципліни «Селекція і насінництво», доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник Директор Державного підприємства «Дослідне господарство «Еліта»»

Кочмарський Валентин Сергійович здійснює керівництво насіннєвим господарством Державне підприємство «Дослідне господарство «Еліта», яке є однією із баз практичної підготовки студентів агрономічного напрямку нашого навчального закладу, досвідчений професіонал і науковець у сфері вирощування елітного насіння зернових злакових культур, крім очолюваної посади та наукової діяльності, займається і педагогічною діяльністю. Розвиває у студентів здатність до критичного мислення та вмінні робити власні висновки на основі отриманих знань, формує у них наукові погляди на суспільство, застосовує нестандартні форми проведення заняття в виробничих умовах; активно впроваджує виробничі ситуаційні форми та методи організації навчально-практичного процесу, що забезпечує максимальну самостійність у студентів.
Працює над актуальною проблемою: «Перспективи виробництва елітного насіння зернових злакових культур».
Валентин Сергійович високопрофесійний, досвідчений, вимогливий та вмілий керівник, який забезпечує організовану роботу великого насіннєвого господарства, завжди радий поділитися власним досвідом та знаннями з студентами.

Гудзенко Володимир Миколайович

Викладач дисципліни «Технологія виробництва продукції рослинництва» Кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник В.о.застпника директора Миронівського інституту пшениці ім. В. М. Ремесла

Гудзенко Володимир Миколайович - високопрофесійний кваліфікований науковець, який очолює науково-дослідницьку установу - Миронівський інститут пшениці ім.В.М.Ремесла, виконуючи обов’язки заступника директора. Організовує виробничо-господарську діяльність підприємства на основі застосування методів науково обґрунтованого планування. Вдало поєднує свою наукову діяльність з педагогічною, використовуючи свої знання і досвід роботи. Намагається максимально використати потужну виробничу базу інституту, для практичної підготовки студентів. В роботі зі студентами дотримується принципів доступності, послідовності, науковості, свідомості та активності, зв’язку навчання з виробничим життям. Добре володіє традиційними технологіями навчання, працює над їх модернізацією, здійснює інноваційний підхід.
Переймається проблемою методичної організації і взаємозв’язку практичної навчальної діяльності в групах, розвиваючи в студентів вміння працювати разом, нести індивідуальну відповідальність за роботу в колективі, вчить шукати свій підхід до роботи.
Володимир Миколайович вмілий і організований, сумлінний і відповідальний керівник, вихований, спокійний, тактовний з прекрасним почуттям гумору.

Лозінський Богдан Миколайович

Викладач дисципліни «Захист рослин», має кваліфікаційну категорію «спеціаліст», виконує обов’язки завідуючого колекційно-дослідного поля

Богдан Миколайович молодий та енергійний викладач, який працює в нашому колективі лише один рік, але за час роботи у навчальному закладі зарекомендував себе, як фахівець, який забезпечує високий рівень викладання агрономічних дисциплін відповідно до навчальних програм. Володіє ефективними методами, формами, прийомами організації навчально – виховного процесу. Має високу наукову та теоретичну підготовку. Постійно вдосконалює власний методичний рівень, кожному заняттю передує грунтовна підготовка, чітке визначення теми та завдання на занятті. На достатньому рівні володіє сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позааудиторної роботи, адже він є завідувачем колекційно-дослідного поля навчального закладу.
Лозінський Б.М. науково обізнаний з класифікаціє і переліком хімічних препаратів по захисту рослин, тому активно працює над проблемою: «Оцінка ефективності та застосування гербіцидів на посівах сільськогосподарських культур та герберизація бур’янів пошкоджених пестицидами”
Богдан Миколайович є ініціативним, спокійним, культурно вихованим та освіченним молодим педагогом.

Капленко Світлана Миколаївна

Викладач дисциплін «Селекція і насінництво» «Технологія в галузі рослинництва», має кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії», голова циклової комісії агрономічних дисциплін

Досвідчений, кваліфікований, професійний викладач, яка виявляє позитивний підхід до організації навчального процесу, підвищення ефективності і результативності занять, широко використовує можливості інформаційно- комунікаційних технологій, використовує мультимедіа – продукти при проведенні інтегрованих занять, максимально застосовує інтернет-ресурси.
Капленко С.М. успішно використовує такі інноваційні технології навчання як методи «Прес», «Мікрофон», робота в парах і малих групах, діалог, повідомлення студентів та інше. Постійно вдосконалює свій професійний рівень.
Вміє знаходити найбільш важливі сучасні методики у виховній роботі. Постійно приділяє увагу питанням з формування контингенту студентів та його збереженню.
Працює над розробкою та створенням дидактичного та роздаткового матеріалу, сприяє зміцненню навчально-методичної бази викладання дисциплін, розробляє робочий зошит для практичних занять з робітничої професії «Лаборант-насінняр» для студентів ІV курсу спеціальності «Виробнцтво і переробка продукції рослинництва».
Очолює циклову комісію агрономічних дисциплін, переймається проблемами і потребами не тільки студентів, а й викладачів. Енергійна, ініціативна, працьовита, сумлінна з оптимістичним поглядом до сучасного життя.