Реєстрація для участі в НМТ
http://my.testportal.gov.ua/registration/nmt/


Циклова комісія економічних дисциплін

Головне завдання циклової комісії – формувати у майбутніх фахівців знання та уміння аналізувати економічну діяльність підприємств, планувати їх виробничу, комерційну та фінансову діяльність, вести бухгалтерський облік у підприємствах, проводити економічний аналіз, знаходити невикористані резерви, приймати управлінські рішення.


Викладачі циклової комісії економічних дисциплін
Долинюк Галина Василівна

Голова циклової комісії економічних дисциплін

Викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач - методист, працює в закладі освіти із 1993 року. Викладає дисципліни «Бухгалтерський облік», «Організація виробництва», «Фінанси».
В 1987 році закінчила Київський кооперативний технікум, спеціальність – бухгалтерський облік, кваліфікація – бухгалтер.
В 1991 році закінчила Київський інститут народного господарства імені Д.С.Коротченка за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності» та отримала кваліфікацію економіста.
В 1994 році закінчила Національний аграрний університет, спеціальність – «Професійне навчання», кваліфікація економіст – педагог.
Коло професійних інтересів: Виховна робота з студентами; впровадження в освітній процес інноваційних методів навчання з дисципліни "Фінансовий облік".


Колісник Олеся Іванівна

Викладач вищої кваліфікаційної категорії,викладач-методист, працює в закладі освіти з 2010 року. Викладає дисципліни "Економіка", "Економічний аналіз", "Організація і планування діяльності підприємства".
В 2002 році закінчила Національний аграрний університет, м. Київ спеціальність "Економіка підприємства", кваліфікація магістр з економіки підприємства.
Коло професійних інтересів: Створення електронних посібників, вивчення та застосування комп’ютерних технологій в освітньому процесі


Коломієць Володимир Миколайович

Викладач першої кваліфікаційної категорії, працює в закладі освіти з 2011 року, викладає дисципліни "Розміщення продуктивних сил", "Організація виробничої і бізнесової діяльності".
В 1984 році закінчив Черкаський державний педінститут імені 300-річчя воз’єднання України з Росією, за спеціальністю "Фізичне виховання", кваліфікація – учитель фізичного виховання в середній школі.
В 2014 році закінчив Білоцерківський національний аграрний університет, спеціальність «Менеджмент організацій та адміністрування», кваліфікація: спеціаліст з менеджменту організацій.
Коло професійних інтересів: Пошукова робота за напрямком "Поліпшення економічного розвитку галузей сільського господарства", «Розвиток творчих здібностей студентів».


Макаренко Сергій Хосейович

Викладач другої кваліфікаційної категорії, працює в закладі освіти з 2017 року, викладає дисципліни "Менеджмент", "Маркетинг", "Економіка підприємства".
В 2007 році закінчив Маслівський державний аграрний технікум, імені П.Х.Гаркавого Білоцерківського НАУ, спеціальність – Організація виробництва, кваліфікація – фахівець в галузі управління.
В 2007 році закінчив Маслівський державний аграрний технікум, імені П.Х.Гаркавого Білоцерківського НАУ, спеціальність «Фінанси», кваліфікація молодший спеціаліст з фінансів.
В 2010 році закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом (м. Київ), спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація магістр з управління бізнесом.
Коло професійних інтересів: Мотивація здобувачів освіти до вивчення дисциплін економічного циклу на основі впровадження в освітній процес активних методів навчання.


Макаренко Юлія Михайлівна

Викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, працює в закладі освіти з 1980 року, викладає дисципліни "Маркетинг", "Менеджмент", "Економіка сільського господарства".
В 1980 році закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка за спеціальністю «Планування сільського господарства» та отримала кваліфікацію економіста.
В 1985 році закінчила педагогічний факультет Московської сільськогосподарської академії ім. К.А. Тімірязєва та отримала кваліфікацію викладача середніх сільськогосподарських закладів по економічним дисциплінам.
У 2012 році закінчила Білоцерківський національний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій та адміністрування» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту організацій і адміністрування, менеджера (управителя) організації.
Коло професійних інтересів: Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців в галузі менеджменту на основі впровадження в освітній процес активних методів навчання.


Слива Поліна Василівна

Викладач другої кваліфікаційної категорії, працює в закладі освіти з 2011 року, викладає дисципліни "Фінанси".
В 2007 році закінчила ВДНЗ Маслівський державний аграрний технікум імені П.Х. Гаркавого, спеціальність – Фінанси, кваліфікація – молодший спеціаліст з фінансів.
В 2010 році закінчила Уманський національний університет садівництва, напрям економіка підприємництва, кваліфікація бакалавр з фінансів.
В 2011 році закінчила ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім.Григорія Сковороди», спеціальність «Фінанси», кваліфікація спеціаліст з фінансів, викладач економічних дисциплін.
Коло професійних інтересів: Розвиток творчих здібностей здобувачів освіти при вивченні дисципліни «Фінанси».


Бенедик Валентина Миколаївна

Викладач спеціаліст. Головний бухгалтер коледжу. Викладає навчальні практики "Економіка", "Бухгалтерський облік".
В 2002 році закінчила Одеський державний аграрний університет, спеціальність "Облік і аудит", кваліфікація економіст- бухгалтер.
Коло професійних інтересів:Психологічна і професійна адаптація студентів до виробництва.