Циклова комісія соціальних дисциплін

Циклова комісія соціальних дисциплін
Загальні відомості

Основні завдання циклової комісії:

  • формування  гармонійно розвиненої, національно свідомої особистості, наділеної глибокою громадянською відповідальністю та високими духовними якостями;
  • формування правових знань; виховання у студентів особистісних рис громадянина України, сприйняття ідей гуманізму та демократії; підготовка до свідомої активної участі в суспільному житті української держави, усвідомлення її ролі та місця в Європі; формування громадянської відповідальності за долю України і світу;
  • формування та розвиток мовленнєвої, мовної та соціокультурної компетенцій, особистісних комунікацій;
  • оптимізація викладання соціальних і гуманітарних дисциплін та широке використання новітніх педагогічних технологій з метою якісної підготовки майбутніх  фахівців.

До циклової комісії входять:

1. Панченко Анатолій Анатолійович - голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін "Всесвітня історія", "Основи філософських знань", "Політекономія".
2. Поліщук Михайло Йосипович - спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін "Історія України", "Основи філософських знань".
3. Заєва Наталя Василівна - спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін "Людина і світ", "Культурологія", "Всесвітня історія", "Історія України".
4. Лога Людмила Анатоліївна - спеціаліст першої категорії, викладач дисциплін "Основи правознавства", "Трудове право", "Господарське право".
5. Дідковська Тетяна Андріївна - спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін "Діловодство", "Сімейно-побутова культура".
6. Педченко Тетяна Миколаївна - спеціаліст першої категорії, викладач дисциплін "Соціологія", "Культурологія".