План роботи

Тиждень циклової  комісії  соціальних  дисциплін

Проведення  тижня  циклової  комісії  соціальних  дисциплін  стало  традицією  і  невід’ємною  частиною   навчально  – виховного  процесу  технікуму. Це  сприяє  поглибленню  знань  студентів, розвиває  інтерес  до  вивчення  дисциплін, спонукає  їх  до  ґрунтовнішого  засвоєння  знань  і  свідомого  їх  застосування  при  оволодінні спеціальними  науками.

Крім  того, проведення декади  відкриває  важливу роль  у  міжпредметних зв’язках, розвиває  комплексний  підхід  до  викладання  дисциплін, спонукає  викладачів  до  постійного  пошуку  нових  модулів  і  форм  навчання. Спільна робота  по  підготовці  і  проведенню  тижня  згуртовує  колектив, розкриває  його  творчі  потенціали, не дає  можливості  зупинитися  на  досягнутому.

Заходи , що  проводяться  в  дні  тижня  соціальних  дисциплін, цікаві, захоплюючі. Мета  їх – пропагувати  знання  серед  студентів, вказуванням  на  їх  значимість  у майбутній  професії, виявленим най здібніших  і  талановитіших  студентів.

Після  виконання  програми  тижня  відбудеться  засідання  циклової  комісії , на  яке  запрошуються  представники  адміністрації  і  ради  студентського  самоврядування. На  якому  буде  визначена  ступінь  та  якість  виконання  програми, переможці. Крім  того , буде  реально  проаналізоване  позитивне  і  негативне  для  даного  тижня, щоб  у  наступному  році  врахувати  допущені  помилки.

Предметний  тиждень  в  нашому  технікумі  проводиться  не  тільки  для  студентів, які  вивчають  цикл  соціальних  дисциплін , а й  для  всього  загалу  студентської  молоді  навчального  закладу. І  саме проведення  предметних  тижнів  допомагає  розкрити  творчий  потенціал  студентів, виявити їх  нахил  і  здібності, змінити  ставлення  до  дисциплін, що  вивчаються  налагодити  більш  тісні  і  доброзичливі   стосунки  студентів  і  викладачів.

Спостерігаючи  активність  студентів, викладач  отримує  моральне  задоволення  від  результатів  своєї  праці. Це  дозволяє  перетворити  нашу  клопітну  буденну  працю  у  внутрішню  необхідність, яка  спонукає  до  творчого  натхнення.

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ
МАСЛІВСЬКИЙ АГРАРНИЙ  ТЕХНІКУМ ім..П.Х.ГАРКАВОГО
БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО  НАУ

ПЛАН
РОБОТИ  ЦИКЛОВОЇ  КОМІСІЇ СОЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

на 2016-2017 н.р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
заступник директора
з навчальної роботи
__________Г.М.Погорєлова
«______» вересня  2016 р.

ПЛАН
роботи  циклової  комісії
 соціальних  дисциплін на 2016-2017 н.р.


№п/п

Зміст  заходів

Термін виконання

Виконавці

Відмітка про виконання

1.

Засідання циклової комісії
Повістка  денна:
1.Затвердження планів роботи  на  2016-2017 н.р.
2.Доповідь:«Інновації в педагогіці»,
«Виклики часу».
3.Різне

Вересень

Поліщук М.Й.

 

Поліщук М.Й.

 

2.

Засідання циклової комісії
Повістка  денна:
1.Профорієнтаційна  робота  членів ц/к у 2015 році і завдання на 2016 -2017 н.р.
2.Доповідь: «Педагогічна гра: «Активізація  творчої  діяльності  студентів».
3.Різне

Жовтень

 

Поліщук М.Й.

 

Поліщук М.Й.

 

 

 

 

 

3.

Засідання циклової комісії
Повістка  денна:
1.Затвердження  екзаменаційних  білетів,лабораторних  розробок
2.Доповідь:«Соціальне виховання  молоді».
3.Різне

Листопад

Поліщук М.Й.

 

Панченко А.А.

 

4.

Засідання циклової комісії
Повістка  денна:
1.Про стан  успішності  та відвідування по дисциплінах ц/к
2.Доповідь:«Завдання  гуманітарної освіти  на 2016-2017 н.р.»
3.Різне

Грудень

Доповідають
викладачі циклової комісії

Панченко А.А.

 

5.

Засідання циклової комісії
Повістка  денна:
1.Затвердження  завдань  директорських  контрольних робіт.
(доповідають викладачі ц/к )
2.Доповідь:«Концепція національно-патріотичного виховання»
3.Різне

Лютий

Поліщук М.Й.

 

Заєва  Н.В.

 

6.

Засідання циклової комісії
Повістка  денна:
1.Затвердження матеріалів підготовлених на виставку до Немішаєвського НМЦ.
2.Доповідь: «Розвиток  партнерських  взаємин між викладачами і студентами»
3.Різне

Березень

 

Поліщук М.Й.

 

Заєва  Н.В.

 

7.

Засідання циклової комісії
Повістка  денна:
1.Про стан профорієнтаційної роботи  викладачів ц/к
2.Доповідь: «Значення вивчення  правових дисциплін студентами аграрних навчальних  закладів».
3.Різне

Квітень

 

Поліщук М.Й.

Лога Л.А.

 

8.

Засідання циклової комісії
Повістка  денна:
1.Про стан проведення директорських  контрольних  робіт
2.Доповідь: «Здійснення  мотивації на  заняттях циклу  правових дисциплін через  інтерактивні  методи  навчання».
3.Різне

Травень

 

 

Поліщук М.Й.

Лога Л.А.

 

9.

Засідання циклової комісії
Повістка  денна:
1.Про участь   членів  ц/к у загальнотехнікумівських  заходах
2.Доповідь: «Сильні риси  особистості»
3.Різне

Червень

 

Поліщук М.Й.

Педченко Т.М.

 

                                                
План розглянуто і схвалено  на   засіданні
ц/к            соціальних                 дисциплін
Протокол №___ від__________20____р.
Голова  ц/к____________ М.Й.Поліщук